En rekommenderad doldis vad gäller trappor och räcken

En rekommenderad doldis på den svenska marknaden heter Dolle, i alla fall när det handlar om trappor och räcken. Företaget är världsledande när det gäller att utveckla, tillverka och sälja vindstrappor, men de är också stora inom trappor och räcken i allmänhet. Dolle nyttjar ytterst moderna produktionsanläggningar och satsar på att bli ledande inom så kallade space creator-lösningar – att nyttja utrymmen som annars inte används. Företaget utvecklar och tillverkar produkter utifrån ett tänkande i kubik snarare än kvadratmeter. Att ge kunden en smart lösning som nyttjar annars oanvända utrymmen är en del av Dolles affärsidé. Kunden kan maximera sin boyta och samtidigt se värdet på sin bostad öka.

Med kunden i fokus

Dolle utgår från varje kunds specifIka önskemål och behov. Kunden står i centrum och olika lösningar skräddarsys helt utifrån vad du som kund efterfrågar. Du som kund får den design du vill ha och Dolle hjälper dig med att skapa utrymme i din bostad. Enkelhet och mer yta att leva bekvämt på är nyckelord. Företaget ger som de själva uttrycker det ”plats för mer”.

Vindstrappor, trappor och räcken i traditionell såväl som speciell design

Dolles vindstrappor kan fås både i traditionell och speciell design, i trä såväl som högisolerande material och stål, alternativt som brandtrappa. Trapporna monteras effektivt och bidrar till en bättre isolering, således mindre värmeförlust. Något som uppskattas av den energimedvetne kunden. Alla trappor tillverkas i högkvalitativt material och utifrån vilken funktion de ska fylla hos kunden. När det gäller räcken så är de av aluminium. Utbudet är stort, både för den som vill ha räcken inomhus och utomhus vid ingången eller kanske på tomten. En möjlighet som finns är att få räcken med plexiglas, vilket kan vara en trygghet för föräldrar med små barn.

Ett naturligt val när du behöver trappor och räcken

Fundera på dina behov, krav och önskemål vad gäller design så får du hjälp med förslag på bästa tänkbara nyttjande av rummet och dessutom möjligheten att spara energi. Dolle har både lång erfarenhet och kompetens att finna lösningen på alla tänkbara behov inom området.

Du kanske också gillar