Varför ska en butik investera i ljuskällor av hög kvalitet?

Konsumenter gör idag ofta omedvetna val när de befinner sig i butiker och de gör sina inköp. Kunden påverkas omedvetet av det som finns i omgivningen och det är därför viktigt att känna igen sig och känna sig trygg i en miljö när man ska köpa något. Ljuset har alltså en psykologisk påverkan hos konsumenten inför valet av produkt. Mörka dystra lokaler är helt enkelt inte lika lockande som en väl genomtänkt ljussatt butik.

Att investera i bra butiksbelysning i en butik är därför bland de viktigaste investeringarna. Prioritera belysningen högre än att exempelvis byta ut golvet eller annan renovering. Viktigt är framförallt att se inköpet av belysning som just en investering, inte som en kostnad. Att välja kvalitet är då viktigt för att investeringen ska bli den besparande åtgärd man har tänkt sig och att man inte senare behöver spendera för mycket på service eller att byta ut belysningen igen. Många lågprismärken som finns på marknaden kan ha utgått ur återförsäljarens sortiment när det är dags att byta ut lamporna. Därför rekommenderar vi att man väljer starka varumärken som har en hög kvalitet.

butiksbelysning

Många butiker har idag dock fortfarande en del äldre modeller av lampor och belysningsarmaturer. Den klassiska glödlampan används inte så ofta längre i svenska butiker, men äldre modeller av halogenlampor är fortfarande ganska vanliga. Dessa typer av lampor har en s.k. glödtråd där det mesta av energin omvandlas till värme istället för ljus, som är det man faktiskt är ute efter.  Sedan finns det en nyare variant av armatur som kallas metallhalogen. Denna typ återger mycket mer ljus per watt jämfört med en “vanlig” halogenlampa. Hur mycket mer effektiv är den? Ungefär 4 gånger mer ljus, eller att en 70w metallhalogen ger lika mycket ljus som 6 stycken 50w vanliga halogenlampor. Till sist finns det också LED-lampor. Dessa lampor genererar ännu mer ljus per watt än både halogenlampor och andra lågenergi varianter. Den genomsnittliga energibesparingen sänks också och blir runt 80% ifall man ersätter en vanlig glödlampa med en LED-lampa.

 

Det finns goda möjligheter för företag och butiker att dra ner på sina energikostnader genom att byta ut sina äldre lampor mot nya mer energisnåla och effektiva varianter. Det ger då också en möjlighet att investera i bättre eller mer ljus i butiken jämfört med det man redan använder idag utan att kostnaden blir mer än innan. De butiksägare som fortsätter att använda belysning med äldre energislukande teknik får allt svårare att hänga med i dagens tuffa konkurrens, dels på grund av minskad försäljning och galopperande energikostnader.

 

I butiker med ny belysning där luxtalet ökat (dvs mera ljus) kommer personalen att känna sig piggare, gladare och framförallt ge en bättre service som i längden leder till en ökad försäljning.

 

Så här kan du testa själv om ljuset verkligen leder till en ökad försäljning:

 

Ett simpelt test som du kan utföra själv är att välja ut 1 eller 2 produkter. Placera sedan dessa bredvid varandra på valfri försäljningsyta i butiken. Sätt mycket ljus på en av produkterna och inget ljus på den andra. Byt efter ca 1 vecka plats på varorna så att den ickebelysta produkten nu får ljus och den andra inget (eller bara mindre). Räkna ihop resultatet och se hur många procent det sedan skiljer sig i slutändan.

 

Du kanske också gillar