Vattenrening för bostäder

Innan du köper din drömbostad ute på landet med egen brunn, utan kommunalt dricksvatten, är det viktigt att du har koll på livsmedelsverkets rekommendationer vid vattenrening. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att regelbundet kontrollera så att vattnet uppfyller kraven för ett tjänligt dricksvatten. Vattenrening kan utföras på många olika sätt, men vanligast för hushållsbruk är att du installerar ett vattenfilter till brunnen. Det är mycket viktigt med denna rutin för att kunna servera ett gott och säkert dricksvatten till din familj. När du väl fått igång en fungerande vattenrening är dricksvattnet så mycket godare än det vanliga kommunala kranvattnet. Det är en ynnest att få uppleva vatten pumpat från egen brunn, men innan du är där måste du noga installera en vattenrening.

 

Standard är att utföra en återkommande vattenanalys var tredje år för att säkerställa att din vattenrening fungerar som den ska. Har du tidigare haft problem med din brunn eller dricksvatten så är det extra viktigt att du ännu oftare utför diverse analyser av ditt dricksvatten. Om du också är en av alla oss som brygger öl hemma är det ännu viktigare att du är väl insatt i ditt vattens pH-värde och dylikt. För oss hemmabryggare är rent vatten ett absolut måste. Det är slöseri både med tid och pengar att försöka brygga ett öl med dåligt eller orent vatten. Lyckas man med att brygga ett bra öl kan det finnas chans till att få den upplockad av Systembolaget och såld som lokal produkt. Det vore tråkigt om du föll på dåligt vatten.

 vattenrening

Om man är osäker på hur det fungerar kring vattnet där hemma kan det vara bra att kontakta en vattenrådgivare som hjälper till att kartlägga saker som vattenförbrukning och pumpens kapacitet. Det finns experter i ämnet som dagligen arbetar med förbättring av det som är förutsättningen till allt liv; vatten.

 

Continue Reading

Hur du får god akustik i stora lokaler

I ett rum finns det många olika parametrar som inverkar på hur personer i rummet uppfattar ljud. Mycket handlar om lokalens utformning, materialval och om man vidtagit olika åtgärder för ljudabsorbtion och ljudisolering. När det gäller just stora lokaler blir akustiklösningen extra avgörande, eftersom de kännetecknas av stora öppna ytor, men också på grund av alla personer som samtidigt kan vistas i lokalen och agera som ljudkällor. Hur många gånger har du inte vistats i till exempel en matsal, samlingslokal, klassrum eller köpcentrum med dålig akustik? Resultatet är ofta att alla börjar prata ännu högre för att göra sig hörda, vilket i sin tur höjer bullernivån ytterligare.

akustik

Några enkla tumregler för förbättrad akustik

Parallella och hårda ytor är något av den goda akustikens fiende nummer ett. Anledningen är att de reflekterar ljud som leder till besvärande ekon. Att undvika ljudreflexer framför allt uppifrån och från sidorna är ett bra tips för att förbättra akustiken. Allra bäst är att ha akustiken i åtanke redan under byggnationen och utforma lokalen för att minska andelen ljud som studsar. Även i färdigbyggda lokaler kan man dock använda så kallade ljudabsorbenter. De är gjorda av material som absorberar ljud och hängs på visst avstånd från tak och väggar. Helst ska de vara ganska tjocka. Draperier, gardiner och hängande paneler är vanliga i stora lokaler för att fånga upp ljud.

Hur man inreder en stor lokal för god akustik

Arbeta med att placera mycket möbler, hyllor och annan inredning för att sprida ljudet. Är det till exempel en restaurang eller ett stort kontor kan det underlätta med avgränsade bås för att personerna i lokalen ska bli mindre störda av ljud och också slippa höja rösten för att prata med någon i närheten. Dekorativa ljudabsorbenter i form av tjocka draperier eller maskerade som konst är en annan billig och effektiv metod. Lägg extra stor vikt vid hårda och plana ytor där ljudet studsar som mest. Till exempel kan veckade gardiner längs en hård vägg göra enorm skillnad.

Continue Reading