Hur du får god akustik i stora lokaler

I ett rum finns det många olika parametrar som inverkar på hur personer i rummet uppfattar ljud. Mycket handlar om lokalens utformning, materialval och om man vidtagit olika åtgärder för ljudabsorbtion och ljudisolering. När det gäller just stora lokaler blir akustiklösningen extra avgörande, eftersom de kännetecknas av stora öppna ytor, men också på grund av alla personer som samtidigt kan vistas i lokalen och agera som ljudkällor. Hur många gånger har du inte vistats i till exempel en matsal, samlingslokal, klassrum eller köpcentrum med dålig akustik? Resultatet är ofta att alla börjar prata ännu högre för att göra sig hörda, vilket i sin tur höjer bullernivån ytterligare.

akustik

Några enkla tumregler för förbättrad akustik

Parallella och hårda ytor är något av den goda akustikens fiende nummer ett. Anledningen är att de reflekterar ljud som leder till besvärande ekon. Att undvika ljudreflexer framför allt uppifrån och från sidorna är ett bra tips för att förbättra akustiken. Allra bäst är att ha akustiken i åtanke redan under byggnationen och utforma lokalen för att minska andelen ljud som studsar. Även i färdigbyggda lokaler kan man dock använda så kallade ljudabsorbenter. De är gjorda av material som absorberar ljud och hängs på visst avstånd från tak och väggar. Helst ska de vara ganska tjocka. Draperier, gardiner och hängande paneler är vanliga i stora lokaler för att fånga upp ljud.

Hur man inreder en stor lokal för god akustik

Arbeta med att placera mycket möbler, hyllor och annan inredning för att sprida ljudet. Är det till exempel en restaurang eller ett stort kontor kan det underlätta med avgränsade bås för att personerna i lokalen ska bli mindre störda av ljud och också slippa höja rösten för att prata med någon i närheten. Dekorativa ljudabsorbenter i form av tjocka draperier eller maskerade som konst är en annan billig och effektiv metod. Lägg extra stor vikt vid hårda och plana ytor där ljudet studsar som mest. Till exempel kan veckade gardiner längs en hård vägg göra enorm skillnad.

Du kanske också gillar