Kakelugnens historia

Allt har en historia, men ser vi till kakelugnen så har den en väldigt intressant och lång historia. Kakelugnens historia börjar i central Europa. Ser vi tillbaka på sent 1600 och tidigt 1700-tal kan man inte tala om speciellt avancerade värmelösningar i våra bostäder. Det sägs att den första ugnen byggdes i Tyskland på 1600-talet. I Sverige infördes ugnen under 1700-talet. Den främsta orsaken är att våra hem var dåligt utrustade för våra kalla vintrar och något behövde göras. En stor sak som medförde betydligt bättre värme i hushållet var att leda röken genom husväggarna och på så sätt utnyttja kakelugnens värme ännu bättre. Detta blev ett stort lyft även om det i stort sett bara var den övre medelklassen och uppåt som hade råd med denna nymodighet. Ugnen har egentligen inte utvecklats speciellt mycket sedan dess. En kakelugn vill man ska vara lite gammaldags. Det går såklart mode i detta men den klassiska 1700-tals ugnen är idag hett villebråd och något behov för uppdatering är knappast aktuellt. Marknaden är växande vilket kan förklaras av att kakelugnen idag ses som en möbel kanske snarare än värmekälla. I rätt rum och hushåll är det svårt att hitta en vackrare möbel idag. Ett hinder för många är snarare att prisbilden i regel är ganska hög. Detta ska dock ses i perspektivet att en ugn är en investering. Andrahandsvärdet är stigande snarare än sjunkande. Sitter du på några ugnar kan vi bara gratulera. Är det rätt läge att sälja? Vem vet, kanske ska du sitta still i båten. Vi kan räkna med att värdet åtminstone kommer att bestå. Vintern börjar närma sig och du kommer helt säkert att ha trevliga stunder kring din kakelugn när kylan slår till. Ha en varm och skön vinter!

Continue Reading